Odevzdání atelierů 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 – zimní semestr

AAKO / ATZ2
16. 1. 2019 – 22. 1. 2019

AT02 / ERASMUS bc. / ATV4
30. 1. 2019 – 5. 2. 2019

AMG1 / AMG2 / ERASMUS mgr. 
6. 2. 2019 – 12. 2. 2019

Akademický rok 2018/2019 – letní semestr

ATZ1 / AT01
29. 5. 2019 – 4. 6. 2019

AT3 / AAKA / ERASMUS
5. 6. 2019 – 11. 6. 2019

BPA / DPM
12. 6. 2019 – 18. 6. 2019

  • Všichni studenti musí projekt v den odevzdání (ve středu) řádně instalovat do 12.00 hodin na určeném místě.
  • Ve 12.00 hodin bude atelier D pro studenty uzavřen.
  • Práce, které nebudou do 12.00 hodin řádně a úplně vystaveny, budou hodnoceny jako neodevzdané.
  • Atelier D bude pro studenty a schůzky pedagogů otevřen od 17.00 hodin.
  • Demontáž prací bude provedena poslední den výstavy konkrétního ateliéru do 15.00 hodin.

Kompletní přehled prezentaci v akademickém roce 2018/2019 – ROZPIS PREZENTACÍ PROJEKTŮ A+S _2018_19 (pdf – 542 kB)

Vzory obálek závěrečných prací – BPA / DPM

V případě dotazů (nebo potřeby vzoru v jiném grafickém formátu) kontaktujte: jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Titulní obrázek projektu 
Obrázek (vizualizace) charakterizující projekt – obsah práce.

Písmo
Písmem použitým na obálce je Technika. Použití tohoto písma na obálce je závazné.
Písmo je možné stáhnout zde: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ma/ma_GrafickyManual (po přihlášení stejnými údaji jako do KOSu)

Fotografie autora/autorky práce
Použití fotografie autora/autorky práce umístění fotografie je zcela dobrovolné autor/autorka bere na vědomí, že práce bude veřejně prezentována toto místo je možné ponechat prázdné, případně umístit libovolnou grafiku (logo, avatar, …) 

Bakalářská práce

Vzor obálky bakalářské práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_BP (PDF, 813 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/BP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Diplomová práce

Vzor obálky diplomové práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_DP (PDF, 296 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/DP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Závazné formáty výkresů pro atelierovou tvorbu

X