Odevzdání atelierů 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 – zimní semestr

AAKO / ATZ2
16. 1. 2019 – 22. 1. 2019

AT02 / ERASMUS bc. / ATV4
30. 1. 2019 – 5. 2. 2019

AMG1 / AMG2 / ERASMUS mgr. 
6. 2. 2019 – 12. 2. 2019

Akademický rok 2018/2019 – letní semestr

ATZ1 / AT01
29. 5. 2019 – 4. 6. 2019

AT3 / AAKA / ERASMUS
5. 6. 2019 – 11. 6. 2019

BPA / DPM
12. 6. 2019 – 18. 6. 2019

  • Všichni studenti musí projekt v den odevzdání (ve středu) řádně instalovat do 12.00 hodin na určeném místě.
  • Ve 12.00 hodin bude atelier D pro studenty uzavřen.
  • Práce, které nebudou do 12.00 hodin řádně a úplně vystaveny, budou hodnoceny jako neodevzdané.
  • Atelier D bude pro studenty a schůzky pedagogů otevřen od 17.00 hodin.
  • Demontáž prací bude provedena poslední den výstavy konkrétního ateliéru do 15.00 hodin.

Kompletní přehled prezentaci v akademickém roce 2018/2019 – ROZPIS PREZENTACÍ PROJEKTŮ A+S _2018_19 (pdf – 542 kB)

Závazné formáty výkresů pro atelierovou tvorbu

X