Prostorová membránová laboratoř

Pracoviště katedry architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze

V závěru roku 2016 získala Katedra architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze nové pracoviště. Je jím „prostorová membránová laboratoř“, mezi studenty známější rovněž jako „Akvárium“.

Nově zrekonstruovaný prostor, vybavený základní pracovní (dílenské nářadí a vybavení,  3D tiskárna, pracoviště pro profesionální fotografování objektů a modelů) a prezentační technikou nově umožňuje realizace rozměrnějších modelů částí staveb a konstrukcí až do měřítka 1:1, včetně jejich prezentace. Variabilní uspořádání prostoru, vybaveného prezentační technikou s možností projekce, ozvučení a osvětlení, umožňuje zároveň pořádání studentských workshopů či seminářů a menších konferencí s orientační kapacitou do 50 účastníků. Také tuto funkci si rekonstruované Akvárium premiérově vyzkoušelo jako jedno z míst konání 2. mezinárodní membránové konference, pořádané v listopadu 2016. Prostor poskytuje čtyři pracovní místa, určená především pro prezenční doktorandy.

Nově vybavený prostor zároveň poskytl zázemí pro rozvíjející se Studio membránové architektury. Tato součást Katedry architektury je zaměřena na rozvoj a výuku moderních konstrukcí staveb, se zaměřením na využívání moderních stavebních materiálů, jakými jsou fóliové a membránové konstrukce obvodových plášťů budov a zastřešení nebo prostorové nosné konstrukce typu gridshell či tensegrit. Studenti se mají možnost seznámit s konkrétními materiály nejenom díky bohatě zastoupené literatuře, ale především prostřednictvím reálných vzorků, včetně dvou v prostoru instalovaných membrán. Ty zároveň tvoří nejmarkantnější prvek celého prostoru. Spolu s atraktivním nasvětlením prostřednictvím barevně proměnnými RGB LED reflektory je interiér vizuálně atraktivní a zve k návštěvě nejenom studenty a pedagogy Katedry architektury, ale i jiných kateder Fakulty stavební, případně dalších fakult ČVUT, kterým může díky své variabilitě poskytnout atraktivní prostředí pro jejich výuku i další společenské a vzdělávací akce. Bližší informace o možnostech využití prostoru poskytne Ing. arch. Aleš Vaněk z Katedry architektury Fakulty stavební, který je jeho ideovým tvůrcem a zároveň organizuje jeho provoz.

fmsfm

Prostorová membránová laboratoř

Katedra architektury ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Aleš Vaněk

X