Současná architektura

129SAR | 2 | 2 | 5 | z zk

Úvod do profesní praxe

129UPP | 2 | 2 | 4 | z zk

Ateliér tvorby – magisterský 1

129AMG1 | 0 | 12 | 14 | kz

Interier

129INT | 2 | 2 | 5 | z zk

Ateliér tvorby – magisterský 2

129AMG2 | 0 | 12 | 16 | kz

Dějiny umění

129DEUM | 2 | 2 | 5 | z zk

Památková péče v architektuře

129PAPE​ | 3 | 1 | 5 | z zk

Diplomová práce

129DPM | 0 | 24 | 30 | z

Průmyslové dědictví

129YPR | 2 | 0 | 2 | z

Za památkami Prahy

129XZPP | 1 | 1 | 1 | z

Interiér a design

129XIND | 2 | 2 | 5 | z

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K129
Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 je účast na přednáškách doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví vedoucí katedry. V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) mají studenti na K129 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

Informace o Magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, Oboru Architektura a stavitelství:
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/oborma.php

Vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům uděluje katedra architektury oCenění – ŽLUTOU KARTU (http://archgalerie.fsv.cvut.cz/info)

Inspirace, soutěže, výstavy: http://apluses.cz/souteze-vystavy-inspirace/

X