SÍDLO KATEDRY
Katedra architektury
Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Budova D – Atelier D – místnost D2110

VEDENÍ KATEDRY
Vedoucí katedry: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Sekretariát: DiS. Lenka Jeníková a Lucie Cvancigerová, BBus (Hons)

e-mail: k129@fsv.cvut.cz
telefon: (+420) 224 354 717, (+420) 224 355 475

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
https://www.facebook.com/CVUT.FSv.k129/
https://www.facebook.com/aplusesFSv/
https://www.instagram.com/katedra_architektury_fsv_cvut/
https://www.instagram.com/apluses_fsv_cvut/

GALERIE STUDENTSKÝCH PRACÍ
http://archgalerie.fsv.cvut.cz
https://cz.pinterest.com/aplusesfsv/

X