Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

odborný asistent / člen AS FSv / koordinátor SVOČ / tajemník doktorského studia pro školící pracoviště K129

místnost: A740
tel: (+420) 224357904
e-mail: jan.kaspar@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: architektonické kreslení, ateliérová tvorba
specializace:

X