Ing. arch. Vojtěch Dvořák

odborný asistent

místnost: D1092
tel: (+420) 224354779
e-mail: vojtech.dvorak@fsv.cvut.cz
konzultace:

pedagogické zaměření: ateliérová tvorba, počítačová grafika, architektonické modely
specializace: vizualizace, grafická prezentace, historická architektura v modelech

výběr z referencí:

X