Ateliér architektonické tvorby – základní 2

129ATZ2

Anotace

ATZ2 navazuje na ATZ1. Jde o projekt malé stavby, ale do návrhu již vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení, a to ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán. Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahují prvek bydlení. Studie bude dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATZ2 – Ateliér architektonické tvorby – základní 2
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+4
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 6
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení[01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností[02-03] Analýza zadání[03-05] Práce na konceptu[05-10] Práce na projektu[11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architekt apod.)
 • Publikace o současné architektuře
 • Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design

Témata ateliérů ATZ2 na ZS 2020/21

ATELIER TARABA – ČIVRNÁ

Eurovelo

7 409 km od Barentsova moře k moři Středozemnímu se zastávkou v Praze. Místo pro přespání cyklistů s jednoduchým občerstvením a přístupem k řece.

ATELIER KLOZAR – LAPŠANSKÝ

Utopické pobytí ve skalní oblasti Kokořínsko-Máchův kraj

Předmětem návrhu je víkendové obydlí pro rodinu nebo jinou skupinu lidí, ve skalní oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Návrhy budou situovány na území CHKO. Zadání je akademické a místo regulací v území bude důraz kladen na kontext a vztahy návrhu s okolním prostředím.

ATELIÉR LAJDA – BOHATÝ

Bydlení ve stromech

Cílem semestru bude zpracovat objekt nebo soubor objektů (práce ve skupině) menšího měřítka pro krátkodobé zážitkové ubytování v přírodě Jizerských hor. Důraz bude kladen na návštěvu místa a zpracování kvalitních rozborů přírodní lokality v okolí Bedřichova a s tím související šetrný přístup k návrhu s ohledem na přírodní hodnoty a podmínky v rámci CHKO – např. neinvazivní a plně demontovatelný způsob výstavby, použití lokálních materiálů apod.

ATELIER NOVOTNÁ – DVOŘÁK Voj.

Studentské bydlení u Libockého rybníka, Liboc, Praha

Objekt pro 4 osoby / vstupní prostor / obytná zóna / kuchyň / hygiena / klidová část / vertikální komunikace / půdorys max 5 x 10 m

ATELIÉR ZOULA – LENZ

Informační centrum s drobnou expozicí a zázemím pro návštěvníky keltského oppida Stradonice

Obec: Stradonice, území bývalého keltského oppida Stradonice v CHKO Křivoklátsko

Součástí návrhu je také vytvoření turistické útulny určené k příležitostného přenocování až 6 osob. Ateliér je veden s důrazem na pochopení kontextu místa a prezentaci historických hodnot zkoumané lokality ukrytých pod zemí. V kompetencích každého studenta je určení přesné lokace objektu/ů po společném průzkumu oppida Stradonice.

ATELIER TROJAN – FRÁNEK

Studie konceptu mobilní buňky s polyfunkčním využitím

Tématem zadání je návrh mobilního objektu typologického uspořádání bytové jednotky 1+1, 2+kk s půdorysnou plochou do 50 m2 a variabilně komponovaným interiérem, jehož využití bude možné v různých oblastech. Součástí vypracování semestrálního návrhu bude:

– hmotově kompoziční a provozní řešení všech tří variant
– vazba na možné propojení více buněk v modulového konceptu pro všechny tři varianty
– ve schématických koncepčnícch skicách umístit objekt do různých odpovídajících prostředí
– definice a skladba zvolených materiálů v souladu s technickým řešením
– dílčí prezentace postupně navazujících kroků ve všech fázích návrhu, ústní a grafická schopnost obhájit zvolený koncept.

ATELIER KAŠPAR – BARTÍK

Rekreační apartmán na Slapské přehradě

Návrh dvojice menších rekreačních apartmánů na břehu Slapské přehrady s vlastním molem pro kotvení lodí. V úvodní části spolupráce dvojic na prostorové konceptu, poté samostatné dopracování objektu.

ATELIER LÉDL – HÁJKOVÁ

Studentské bydlení Strahov
Tématem ateliéru je návrh jednoduchého objektu – studentského bydlení. Rozmístění objektů studentů bude předcházet společná urbanistická rešerše území. Návrh musí být uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost s dopracováním do úrovně interiéru a jednoduchého konstrukčního detailu.
 
X