Úvod do navrhování architektury

129UNA

 

Anotace

Přednášky jsou rozděleny na dva okruhy.

Jeden je věnován architektonické kompozici, základům poznání využití kompozičních principů v architektonické tvorbě a pochopení jejich působení. Zabývá se rovněž dalšími úhelnými prostředky architektury, jako je struktura, barva, materiál… Všechny osvětlované atributy jsou představeny jednak v základní, čisté podobě a jednak jsou demonstrovány na existujících stavbách historické, ale především soudobé architektury. Studenti jsou také seznámeni s různými osobními přístupy tvůrčích architektů.

Druhý okruh je věnován problematice základních principů tvorby prostoru z hlediska dispozičních nároků, ergonometrie, kvality tvorby prostoru. Jedná se o úvod do pozdějších více specializovaných předmětů nauky o budovách. Všechny principy jsou představeny na příkladech především soudobé architektonické tvorby.

Po absolvování předmětu student rozumí základním principům slovníku architektury, orientuje se v odborném názvosloví a chápe základní vztah mezi člověkem a stavebním dílem, a to jak z hlediska tvorby prostoru, tak z hlediska jeho vnímání.

Jedná se o základní přípravu pro následnou ateliérovou tvorbu.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129UNA – Úvod do navrhování architektury
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 4+0
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zkouška
 • Forma výuky: přednášky
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
Okruh 1 – 1.-12. – Přednášky (účast nepovinná, doporučená) – Architektonická kompozice

Okruh 2. – 1.-12. – Přednášky (účast nepovinná, doporučená) – Základy nauky o budovách

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
V průběhu semestru je studium na osobní zodpovědnosti studenta, předmět probíhá výhradně na přednáškách.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Složení zkušebního testu.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
100 %
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Architektonické časopisy a weby
 • Jazyk architektury – A.Simitchová a V.Warke, ISBN 978-80-7529-034-2
 • E. Neufert – Navrhování staveb, Consultinvest 2000

Přednášky

Přednášky ke stažení: https://ln5.sync.com/dl/63c5886f0/g653dje4-byd8f7aa-w7wc7neu-iynxe88x

 

Přehled přednášek

úvod + co je architektura

23.9 – 1. M. Šourek – Úvod do studia architektury

blok architektonická kompozice

30.9. – 2. V. Dvořák – arch. kompozice / Úvod a přehled

7.10. – 3. J. Daďa – arch. kompozice / kompoziční principy: výtvarné umění fotografie arch

14.10. – 4. P. Šikola – arch. kompozice / Idea a (architektonický) koncept

21.10. – 5. P. Šikola –arch. kompozice / architektonické měřítko

28.10. – odpadá (státní svátek)

4.11 .- 6. L. Popelová – arch. kompozice / příklady z historie architektury

blok aktuální architektura

11.11. – 7. R. Sedláková / Brutalismus v architektuře

18.11. – 8. R. Sedláková / Architektura a konstrukce

25.11. – 9. J. Kročák / Vlastní tvorba

blok modelové projektování + grafika seznámení

2.12. – 10. M. Chalupa, P.Kraus / Modelové projektování

9.12. – 11. M. Chalupa,  P.Kraus / Modelové projektování

16.12 – 12. V Dvořák / Počítačová grafika

X