Kreslení v plenéru – volitelné

129XA4K

Anotace

Kreslení v plenéru. Možnost plného soustředění a intenzivní práce umožňuje řada dní souvislého pobytu na kreslířské praxi. Přináší zvýšení úrovně kreslení a také příležitost vyzkoušet další výtvarné techniky: akvarel, pastel, rudka, uhel atd. Cílem plenéru je procvičení kresby a užití malířských technik od skici, kompozičního náčrtu až po náročnější studie. Důraz je kladen na vystižení prostoru pomocí viděné perspektivy, zachycení vzájemných proporčních vztahů a měřítka. Na tomto základě je dále oceňována výtvarná kvalita kresebného nebo malířského projevu.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XA4K – Kreslení v plenéru volitelné
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr: 2/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: týdenní kurz
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka
Časový program přednášek a cvičení
 • Neděle až pátek, kreslení v dopoledních a odpoledních hodinách
 • Každodenní večerní předvedení a konzultování prací se vzájemnou konfrontací
 • Každoroční prezentace kreseb studentů předchozího ročníku na výstavě na radnici v Telči
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Průběžné konzultace s vyučujícími, odevzdání kreseb v termínu stanoveném vyučujícími.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez požadované návaznosti. Předmětu obsahově předchází předmět Architektonické kreslení 3 volitelné.

Seznam doporučené studijní literatury

Povinná literatura

Ukázky kreseb na Moodle-ostatní https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Ukázky kreseb prezentované vyučujícími

Doporučená literatura

Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8

Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice. Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3

Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s. ISBN: 978-80-247-5248-8.

Přednášky / sylaby / doplňující informace

Předmět je určen vybraným studentům, kteří absolvovali Architektonické kreslení a volitelné Architektonické kreslení 3.

X