Architektonické modely 1

129XAM1

Anotace

Náplní předmětu Architektonické modely 1 je samostatná výroba architektonického modelu významné stavby.

Od architektů jako odborníků se očekává, že budou mít rozvinutou řadu dovedností navrhování, jejichž základním prvkem je schopnost sdělovat své nápady pomocí různých médií. U studentů architektury je efektivní komunikace hlavním prvkem výuky a jednou z možností je fyzický model. Pro studenty je zkušenost vytváření fyzických modelů přínosná z hlediska možnosti převedení představy z 2D do 3D, což je v oboru architekta naprosto nezbytné. Při tvorbě modelu se využívá i technické vybavení, například laserový plotr. Forma zpracování je zvolena tak, aby model byl zvládnutelný i pro studenta bez modelářských zkušeností.

Cílem je zvýšit kompetence studentů Architektury a stavitelství v technikách pro návrh, zpracování a prezentaci architektonického návrhu formou architektonického modelu. Zpracování modelu (většinou unikátního) významné stavby a rozšíření portfolia výstavních architektonických modelů. Studentské modely vytvořené v rámci předmětu jsou i součástí výstav, např. Česká vrcholná gotika v modelech.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XAM1 – Architektonické modely 1
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. Michal Chalupa
Časový program přednášek a cvičení

1. cvičení – zadání modelu a informace o předmětu

V průběhu semestru průběžné konzultace na rozpracovaném modelu.

 

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

V průběhu semestru průběžné konzultace na rozpracovaném modelu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Možnost práce na modelu samostatně či ve skupině, podle rozsahu a velikosti stavby/modelu a zručnosti studenta. Nadšení pro tvorbu modelů vítáno.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Podpora pro architektonické fyzické modely a virtuální realitu (kurz na Moodle)

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=361

Podpora pro architektonické fyzické modely a virtuální realitu (kurz na Moodle)

Cílem je zvýšit kompetence studentů Architektury a stavitelství v technikách pro návrh, zpracování a prezentaci architektonického návrhu formou architektonického modelu. Zpracování modelu (většinou unikátního) významné stavby a rozšíření portfolia výstavních architektonických modelů. Studentské modely vytvořené v rámci předmětu jsou i součástí výstav, např. Česká vrcholná gotika v modelech.

 

X