Psychologie architektury

129YPSA (129XPAR)

Anotace

 

Aplikovaná psychologie zaměřená pro výuku studentů architektonických oborů zahrnující pohled jak na uživatele, tak i na tvůrce architektonického prostředí. Studenti se seznámí s aplikovanou psychologií, tedy s cíleně zaměřenými znalostmi psychologie, které skutečně využijí ve své praxi. Rámec výuky je rozdělen do 4 oblastí:

SEBEPOZNÁNÍ – identifikace vlastní osobnosti a jejího projevu v práci architekta, unikátní možnost vzájemného sdílení osobnostních odlišností mezi spolužáky, osvojení si dvoj-faktorové typologizace lidí ve svém okolí 
KOMUNIKACE – základní taktiky aktivní komunikace s klienty, struktura přístupu k prezentacím
ZODPOVĚDNOST – pochopení role architekta na základě vědeckého výzkumu v aplikované psychologii architektury.
NADHLED – aplikace znalostí základů aplikované psychologie architektury ve schopnosti účinné sebekontroly v procesu navrhování staveb. 

 

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129YPSA – Psychologie architektury
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr:
 • Rozsah studijního předmětu: 1+1
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 2
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. Karel Smejkal, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
 • Téma: Představení Forma: Přednáška o Psychologii architektury 
 • Téma: Sebepoznání Forma: Typologie 
 • Téma: Sebepoznání Forma: Preference v architektuře
 • Téma: Komunikace, Sebepoznání Forma: Diskuze 
 • Téma: Komunikace, Sebepoznání Forma: Introspekce osobnosti 
 • Téma: Sebepoznání Forma: Cattel-Mazurov, PsychoTop (korelace), Diskuze 
 • Téma: Umělecká hodnota architektonického díla Forma: Dotazník, diskuze 
 • Téma: Role a ambice v architektuře Forma: Dotazník, diskuze 
 • Téma: Přístup a nadhled v architektuře Forma: Dotazník, diskuze 
 • Host: Psychologicky otestovaný architekt tuzemský / zahraniční Forma: MSTeams / nebo osbně
 • Host: Psychologicky otestovaný architekt tuzemský / zahraniční Forma: MSTeams / nebo osbně
 • Host: Psychologicky otestovaný architekt tuzemský / zahraniční Forma: MSTeams / nebo osbně
 • Téma: Shrnutí Forma: Diskuze nad seminárními pracemi, rekapitulace
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Aktivita a docházka je plně na zodpovědnosti studenta a jeho schopnosti rozpoznat znalosti, které jej mohou profesně zařadit na lepší startovací pozici při vstupu do praxe.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Zápočet na základě písemné pojednání na relevantní téma.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Odevzdání písemného pojednání je nutnou podmínkou pro udělení zápočtu. 

Seznam požadovaných návazností

Absolventi předmětu Aplikované Psychologie Architektury následně mohou pokračovat v zimním semestru v návazném předmětu (Psych. arch. II.) Psychologické aspekty komunikace v architektuře. Tento předmět již pracuje se studenty, kteří rozumí základům psychologie a chápou její možnosti a vliv a již se plně věnuje technikám komunikace na zcela individuální bázi každého studenta. Pro tento předmět je proto nutné osvojit si základní znalosti Aplikované Psychologie Architektury.

Seznam doporučené studijní literatury

[1]  • Aplikovaná psychologie architektury. Kniha I. Utajený svět architektů (Karel Smejkal – 2021)

[2]  • Psychologie davu. (Gustave Le Bon – 1895)

[3]  • Kniha psychologie. ( Nigel C. Benson – 2014)

Cíle předmětu

·        Sebepoznání
Dokážeš se popsat alespoň ve třech větách? Až ti dáme test, získáš slovník, který ti dá možnost začít klást otázky adekvátní svému duševnímu rozvoji.
·         Komunikace
Umíš prezentovat svá díla tak, aby je tvůj posluchač přijal, nebo dokonce pochopil? Ukážeme ti, z čeho lze vycházet.
·         Odpovědnost
Prosté slovo, za kterým se skrývá otázka – O co ti jde? a Zda na to máš!?
·         Nadhled
Máme vlastní definici, která ti pomůže jej získat.

Psychologie je všude, kde jsou lidé I v architektuře. Lidé neznají architekty, proto jim nedělá problémy se za architekty sami považovat. Architekti neznají lidi, protože je to nikdo neučí. My se to pokoušíme změnit. Přihlaš si náš předmět a přijď mezi nás.

X