Psychologie architektury

129XPAR

Anotace

 

Aplikovaná psychologie zaměřená pro výuku studentů architektonických oborů zahrnující pohled jak na uživatele, tak i na tvůrce architektonického prostředí.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XPAR – Psychologie architektury
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr:
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. Karel Smejkal, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Cvičení dle rozvrhu.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

1. První dotek s psychologií, aplikovaná psychologie ve sportu, psychologická filozofie, shrnutí výsledků dosavadního výzkumu na ČVUT
2. Seznámení s přehledem stavu tématu ve světě – knihy, výzkumy, přednášky
3. Sebeprezentace své osobnosti a svých projektů před spolužáky
4. Temperament – Vzájemné seznámení, pokus o zařazení spolužáků v kontextu temperamentu, testování a seznámení s reálným stavem, výuka odhadu temperamentů u klientů
5. Individualita – testování, odhady, seznámení – sebepoznání
6. IPSA – Individuální profesní status architekta (Profesní integrita, Profesní identifikace, Profesní orientace, Profesní preference)
7. Skici a tvůrčí práce a individualita
8. Komunikace s klienty a prezentace vlastních projektů se znalostí základů psychologie
9. Interiér a individualita
10. Poroty a vybraná díla v architektonických soutěžích
11. Osobnosti klientů vz osobnosti architektů
12. Psychologický audit architektonického ateliéru – role ve skupině (cesta za horizont), Psychotop, korelace

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Cíle předmětu

·        Sebepoznání
Dokážeš se popsat alespoň ve třech větách? Až ti dáme test, získáš slovník, který ti dá možnost začít klást otázky adekvátní svému duševnímu rozvoji.
·         Komunikace
Umíš prezentovat svá díla tak, aby je tvůj posluchač přijal, nebo dokonce pochopil? Ukážeme ti, z čeho lze vycházet.
·         Odpovědnost
Prosté slovo, za kterým se skrývá otázka – O co ti jde? a Zda na to máš!?
·         Nadhled
Máme vlastní definici, která ti pomůže jej získat.

Psychologie je všude, kde jsou lidé I v architektuře. Lidé neznají architekty, proto jim nedělá problémy se za architekty sami považovat. Architekti neznají lidi, protože je to nikdo neučí. My se to pokoušíme změnit. Přihlaš si náš předmět a přijď mezi nás.

129XPAR, pondělí 14:00 – 15:50  / A-832

X