Za památkami Prahy

129XZPP

Anotace

Formou vycházek po vybraných nejdůležitějších památkách Prahy s uměleckohistorickým výkladem jsou studentům podávány základní informace o dějinách Prahy a jejím uměleckém dědictví. Základním cílem výuky je seznámit studenty s nejvýznamnějšími pražskými památkami, což by jim mělo pomoci zejména ve studiu dějin architektury.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc, Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XZPP – Za památkami Prahy
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr: kdykoli
 • Rozsah studijního předmětu: 1+1
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: exkurze
 • Garant(i) předmětu: Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc.
Časový program přednášek a cvičení

Harmonogram

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Poche Emanuel: Prahou krok za krokem, Praha 2003

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X