ArchiCAD 1 – základní

129YGA1

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a architektonickou projekční činnost.
Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu „Virtuální budovy“ včetně terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace včetně fotorealistických výstupů (renderů).

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129YGA1 – ArchiCAD 1 – základní
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2, 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Vojtěch Dvořák
Časový program přednášek a cvičení
1 – Prostředí ArchiCADu, navigace, tvorba svislých zdí, referenční čára, přenos parametrů, 3D pohled

2 – Šikmé zdi, uživatelský souřadný systém, informátor, sloupy, trámy, okna, dveře, manipulace s prvky

3 – Desky, kouzelná hůlka, knihovní (parametrické) prvky

4 – Seskupování prvků, rozvržení nábytku, střechy jednoduché, ořezání zdi střechou, střešní okna

5 – Střechy automatické, napojení zdí na střechu, terén

6 – Model jednoduchého rodinného domu, kótování

7 – Podlaží, kopírování prvků, průhledové zobrazení, řezy, pohledy, 3D řez, ohraničení, schodiště

8 – Skořepiny, morfy

9 – Vrstvy, uživatelské profily zdí, trámů a sloupů, operace s tělesy, jednoduchý vlastní knihovní prvek

10 – Fotorealistické zobrazení, skica, lampy, materiály

11 – Zóny, tabulky, lehký obvodový plášť, archívní soubory, BIM Explorer

12 – Publikování projektové dokumentace do pdf souborů, na plotr, na tiskárnu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Kontrola docházky a aktivity při výuce.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Ptáček, R., Pour, P.: BIM projektování v ArchiCADu
 • Řepík, S., Ptáček, R., Pour, P.: ArchiCAD – Krok za krokem, 1. díl – studie (skripta)
 • Řepík, S., Ptáček, R., Pour, P.: ArchiCAD – Krok za krokem, 2. díl – dokumentace (skripta)
 • Referenční příručka ArchiCADu

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X