Cinema4D

129YGCI

Anotace

Cílem je zvládnutí základních postupů tvorby modelů v obecném modeláři Cinema4D.
Probírány budou: problematika práce v obecném modeláři Cinema4D, reprezentace objektu (analytická, polygonová), metody tvorby modelu (box modeling, mesh editing, NURBS), hierarchie submodelu, deformátory, instance, Booleovské operace. Materiály, textury, metody texturování, základy použití BodyPaintu. Rendrování – základní metody a nastavení.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129YGCI – Cinema4D
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2, 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Jan Dvořák, PhD.
Časový program přednášek a cvičení
1 – Úvodní hodina, podmínky zápočtu,
2 – Základní navigace v programu,
3 – Modelování – Geometrická primitiva a deformátory,
4 – Modelování – Využití křivek,
5 – Modelování – Obecné polygonové sítě,
6 – Modelovaní – Technické polygonové sítě,
7 – Materiály a texturování,
8 – Osvětlení a rendrování,
9 – Výměna dat,
10 – 12 Práce na vlastním projektu,
13 – Dokončení projektu, udělování zápočtu.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Kontrola práce v průběhu cvičení a docházky.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X