Dějiny umění

129DEUM

Anotace

Studenti dostanou formou přednášek přehled dějin evropského umění od antiky po 20. století.

Ve cvičeních budou probrána témata z dějin českého umění.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129DEUM – Dějiny umění
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 2+2
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
 1. Umění minojské a mykénské kultury.
 2. Umění antického Řecka.
 3. Umění antického Říma, raně křesťanské umění a počátky Byzance.
 4. Byzantské umění.
 5. Evropské předrománské a románské umění.
 6. Gotické umění.
 7. Umění rané a vrcholné renesance.
 8. Umění pozdní renesance a manýrismu.
 9. Umění evropského baroka a rokoka.
 10. Evropské umění 19. st. – klasicismus a romantismus.
 11. Evropské umění 19. st. – realismus a impresionismus.
 12. Evropské umění přelomu 19. a 20. st. – postimpresionismus a secese.
 13. Evropské umění počátku 20. st. – kubismus, futurismus, fauvismus, dadaismus a surrealismus.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Není stanoven.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Podmínky k udělení zápočtu: náležitá docházka na cvičení, prezentace a odevzdání seminární práce.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Zásadní.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Pijoan, Dějiny Umění.
 • Umění a lidstvo, Larousse, český překlad nakl. Odeon. Umění od antiky po 20. století.
 • Umění světa, Paul Hamlyn, český překlad nakl. Artia. Umění od antiky po 20. století.
 • Románské umění, kol. autorů, nakladatelství Slovart, Praha 2006.
 • Gotika, kol. autorů, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
 • Italská renesance, kol. autorů, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
 • Baroko, kol.autorů, nakladatelství Slovart, Praha 1999.
 • Dějiny českého výtvarného umění – čtyři svazky – od počátků do závěru baroka, Academia, nakl. Československé akademie věd,
 • Praha 1984 – 89.
 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995.

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X