Interiér

129INT

Anotace

Základy interiérové tvorby: Vazba funkcí na řešení vnitřního prostoru, měřítko, fyzikální vlastnosti interiéru a jejich vliv na smysly člověka (světlo, zvuk, tepelná pohoda + výtvarné dílo atd.).

Samostatné přednášky: Denní a umělé světlo, zdroje a požadavky. Psychologie barev. Akustika vnitřních prostor. Celkové působení bytového a komerčního interiéru na psychiku člověka a úspěšnost objednatele.

Klasické materiály na podlahy, stěny, stropy, podhledy. Základní designové konstrukce v nábytkářském průmyslu.

Nové materiály: nanotechnologie, vysokotlaké kovolamináty, polymethylmethakryláty, membránové konstrukce v interiéru.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129INT – Interiér
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/1
 • Rozsah studijního předmětu: 2+2
 • Hodin. za týden: 4
 • Kreditů: 5
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet, zkouška
 • Forma výuky: cvičení, přednášky
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Přednášky dle rozvrhu, cvičení dle rozvrhu, tolerovány pouze 3 omluvné neúčasti.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Na konci první a druhé třetiny semestru prezentace stavu rozpracovanosti zadání. Prezence na přednáškách.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Zápočet udělovaný za práci ve cvičeních. Předmětem práce ve cvičeních je ideový návrh interiéru menšího rozsahu, práce je interně klasifikována a klasifikace tvoří jednu část výsledné známky z předmětu.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

75 %

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Seznam včetně doporučených webových stránek předních designových ateliérů a výrobců jsou součástí prvních přednášek, spolu s ukázkou vývoje interiérové tvorby v posledních letech.

Doporučená literatura

Zumthor, P.: Atmosféry. Archa, 2013, 978-80-87545-22-5.
Ching, F. D. K. – Binggeli C. Interior Design Illustrated. John Wiley & Sons Inc., USA, 2012, 368 s. ISBN: 978-1-118-09071-8.
Brooker G. – Stone, S. What is interier design, Slovart, Praha 2010
Kostroň, L. Psychologie architektury, Grada, 2011, EAN 24773735

Studijní pomůcky
Soubor přednášek v digitální formě dostupné z kurzu na moodlu
Odborné architektonické, interiérové a designové časopisy zahraniční i české provenience.
Pešková, Z.; Svatoš, J.; Kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; Kárník, J.; Chvojka, I.; Antošová, E. et al. Grafická prezentace architektury Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.

Přednášky

Přednášky ke stažení viz moodle

Cvičení

Podklady pro jednotlivá zadání předají vyučující na první hodině, najdete je též v Moodle.

Termíny pro odevzdání:

a) poster v digitální podobě do 5. 1. 2024 v Moodle

b) poster v tištěné podobě se vyvěšuje dne 8. 1. 2024 v AtD

Práce ze cvičení bude klasifikována, klasifikace bude zohledněna při zkoušce.

Cvičení na Moodle

X