Interiér a design

129XIND

Anotace

 

Předmět rozvíjí po praktické stránce znalosti nabyté v rámci povinného předmětu Interiér. Studenti dostávají konkrétní úlohu vybraného bytového interiéru nebo komerčního interiéru menšího rozsahu. Zadání zpracovávají jako interiérový projekt včetně architektonicko-technického dořešení specifických detailů.

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XIND – Interiér a design
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2 
 • Rozsah studijního předmětu: 0p+2c
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Cvičení dle rozvrhu.

1. týden: Zadání.

2.-3. týden: Analýzy

4.-6. týden: Ideové a architektonické řešení

7. týden: Prezentace rozpracovanosti

8.-10. týden: Rozpracování řešení do předepsaných detailů

11. týden: Prezentace rozpracovanosti

12.-13. týden: Dokončení projektu a jeho finální prezentace

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Na konci první a druhé třetiny semestru prezentace stavu rozpracovanosti zadání.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Absolvování dvou průběžných prezentací projektu a odevzdání závěrečného elaborátu v rozsahu a termínu dle pokynů vyučujícího.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez oficiálních návazností. 

Předmět obsahově navazuje a rozvíjí znalosti z povinného předmětu Interiér pro magisterské studenty A+S

Seznam doporučené studijní literatury

Doporučená literatura

Zumthor, P.: Atmosféry. Archa, 2013, 978-80-87545-22-5.
Ching, F. D. K. – Binggeli C. Interior Design Illustrated. John Wiley & Sons Inc., USA, 2012, 368 s. ISBN: 978-1-118-09071-8.
Brooker G. – Stone, S. What is interier design, Slovart, Praha 2010
Kostroň, L. Psychologie architektury, Grada, 2011, EAN 24773735

Studijní pomůcky
Odborné architektonické, interiérové a designové časopisy zahraniční i české provenience.

 

 

X