Interiér a design

129XIND

Anotace

 

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XIND – Interiér a design
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr: 1/1 ?
 • Rozsah studijního předmětu: 2+2 ?
 • Hodin. za týden: 4 ?
 • Kreditů: 5 ?
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

Cvičení dle rozvrhu.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Na konci první a druhé třetiny semestru prezentace stavu rozpracovanosti zadání.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Zápočet udělovaný za práci ve cvičeních. Předmětem práce ve cvičeních –  buď vybraný bytový interiér, nebo komerční  interiér menšího rozsahu.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Seznam včetně doporučených webových stránek předních designových ateliérů a výrobců jsou součástí prvních přednášek, spolu s ukázkou vývoje interiérové tvorby v posledních letech.

Doporučená literatura

Zumthor, P.: Atmosféry. Archa, 2013, 978-80-87545-22-5.
Ching, F. D. K. – Binggeli C. Interior Design Illustrated. John Wiley & Sons Inc., USA, 2012, 368 s. ISBN: 978-1-118-09071-8.
Brooker G. – Stone, S. What is interier design, Slovart, Praha 2010
Kostroň, L. Psychologie architektury, Grada, 2011, EAN 24773735

Studijní pomůcky
Soubor přednášek v digitální formě dostupné z kurzu na moodlu
Odborné architektonické, interiérové a designové časopisy zahraniční i české provenience.

Zadání

KAVÁRNA – RESTAURACE ÚTK

Náplní projektu je návrh interiéru restaurace-kavárny, v památkově chráněném objektu bývalé fary, situované v sousedství pozdně barokního kostela sv. Petra a Pavla v Úštěku na hlavním náměstí města na ostrohu. V přízemí objektu by se měla nacházet kuchyně, restaurace s barovým pultem, zázemí a letní zahrádka. V patře objektu je plánovaný sál o jehož využití ještě není přesně rozhodnuto (např. svatby, oslavy narozenin, uzavřená společnost atd.). V přízemí je celkem šest místností a chodba, dvě místnosti by měly sloužit kuchyni. Vstup do objektu není bezbariérový.

Součástní návrhu interiéru bude provozní schéma restaurace, varianty řešení funkčního uspořádání, půdorys, řezopohledy, perspektivy, výběr sedacího nábytku (i do exteriéru – zahrádka) a dalšího mobiliáře, barevnost, materiály, návrh baru a jeho podrobnější rozkreslení, výběr osvětlení.

Forma odevzdání bude opět na tištěném posteru, perspektivy mohou být skicované nebo rendrované dle uvážení studenta. Součástí odevzdání bude i model svítidla/ sedacího kusu nábytku v měřítku 1:1 vyrobený z lepenky, kratonu či jiného dostupného materiálu.

Na spolupráci se těší Helena Míkova a Petra Lenz

 

X