Velvyslanectví Švédska a Business Sweden v České republice vás srdečně zvou na konferenci “Beyond Sustainability by Sweden – Working Together for Agenda 2030”, která se uskuteční 5. října 2017 od 13.00 – 17.00 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze.

Hlavním cílem konference je ukázat nová řešení, inspirovat a podnítit diskuzi v oblasti udržitelnosti
a její budoucnosti. Té by mělo být dosaženo nejen skrze odstranění samotných negativních vlivů na společnost a životní prostředí, ale zároveň i prostřed- nictvím přímého, pozitivního dopadu na udržitelný rozvoj. Během odpoledne představí zástupci meziná- rodních švédských společností SAAB, SCA, SCA- NIA a SKANSKA, společně s dalšími významnými hosty, případové studie a osvědčené postupy v dané oblasti.

Pozvánka

Možno přijít i bez registrace, místa bude dostatek.

X