Milé studentky, milí studenti,

dovoluji si Vám shrnout základní informace k bakalářským státnicím:

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky na bakalářském programu A+S mají
2 povinné okruhy, a to
Architektonické navrhování budov (ANB, garant 129, zkouší též K127)
Technické navrhování budov (TNB, garant K124, zkouší též K125)

Zkoušky z tematických okruhů SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:

 1. Splnil všechny studijní povinnosti prvního bloku studia.
 2. Získal minimálně 160 kreditů z předmětů studijního plánu
 3. Z druhého bloku studia řádně splnil následující předměty:
  pro zkoušku z tematického okruhu Architektonické navrhování budov
  129NBO3              Nauka o budovách 3
  127UB01               Urbanismus 1

  pro zkoušku z tematického okruhu Technické navrhování budov
  124PSA4               Pozemní stavby 4
  133BZA1               Betonové a zděné konstrukce v arch. 1
  133BZA2               Betonové a zděné konstrukce v arch. 2
  134ODA1              Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 1

V září 2021 budou zkoušky:

 1. 9. (ANB)
 2. 9. (TNB)

 

Přihlásit se lze do 25. 6. na studijním oddělení.

Formuláře pro přihlášení:

https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php

Přihlášku lze podat na studijní oddělení také elektronicky pomocí aplikace Helpdesk.

https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/kontakt.php

Přihlásit se lze na jednu zkoušku nebo na obě. Další termíny zkoušení budou v červnu 2022 týden před obhajobami bakalářských prací.

 

Otázky k SZZ včetně popisu průběhu najdete na

https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/okruhy/obora/an.pdf

https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/okruhy/obora/tn.pdf

Pozor!

Otázky z ANB budou po 20. 6. aktualizovány!

 

Další informace ke státnicím najdete na

https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/bas.php

 

Ohledně organizačních záležitostí se obracejte na docentku Kláru Kroftovou (ANB) a doktora Jana Růžičku (TNB).

 

Štěstí a úspěch u zkoušek všem přeje

Zuzana Pešková

X