Ve čtvrtek 25. 1. 2018 byla v Galerii Orchidea v horoměřické knihovně slavnostně otevřena výstava Jak studenti architektury vidí centrum Horoměřic.

Výstava je příkladem jak spolupráce Fakulty stavební ČVUT v Praze se státní správou, konkrétně Obecním úřadem v Horoměřicích, tak zaměstnanců různých kateder samotné fakulty stavební.

Celý příběh začal ve chvíli, kdy doc. Vít Šmilauer z katedry mechaniky oslovil katedru architektury s námětem zpracovat problematiku dvora v Horoměřicích ve studentských projektech. Proběhla schůzka se zastupiteli obce a tématu se ujaly dvě dvojice vedoucích ateliérové tvorby na katedře architektury.

V ateliéru docentů Košatky a Peškové navrhovali studenti 3. ročníku bakalářského studia Architektury a stavitelství do dvora horoměřického statku tržnici s možností pořádat zde různé sezónní akce.  V ateliéru docenta Knytla a doktora Lédla se studenti druhého ročníku magisterského studia Architektury a stavitelství pustili do smělých vizí přestavby centra Horoměřic v moderní dynamicky se rozbíjející komplex.

Při tvorbě zadání pro ateliérovou tvorbu je prvořadá výuka, tedy pro zpracování úlohy byla zohledněna vhodnost pro daný předmět a dosavadní znalosti studentů. Limity skutečné projekční praxe mohou být v rámci akademického prostředí uvolněny, a tak vznikají netradiční pohledy na konkrétní problémy, aniž by se jedna ze spolupracujících stran zavazovala k navazující realizaci. Studentské práce jsou cenné pro akademickou svobodu ducha a možnost ověřit si netradiční řešení. Ukazují směry a otvírají možné úhly pohledů. To přinesly i projekty zabývající se tématem horoměřického dvora, resp. centra obce Horoměřice.

Výstava byla uspořádána rok poté, co studenti své první vize úpravy Horoměřic prezentovali na půdě Fakulty stavební ČVUT. Opět byl iniciátorem a hybnou silou výstavy doc. Šmilauer.

Vernisáž se setkala s velkým zájmem veřejnosti, která ocenila možnost diskuze s autory projektů. Jaké studentské nápady se nejvíce zalíbily, ukáže výsledek ankety, která výstavu doprovází. Veřejností nejvíce ceněné projekty získají od obce finanční ohodnocení. Nad toto byl ohlas u zastupitelů takový, že přišli s myšlenkou oslovení starostů sousedních obcí, aby přijeli na společné setkání, při kterém by jim byla představena ukázka dobré spolupráce školy a obce. Příběh v Horoměřicích má šťastný konec a uvidíme, zda se rozvine v další pokračování.

Výstava v Horoměřicích je plánována do konce března, přijďte se podívat.

X