Hlavním tématem konference je obnova a udržitelnost městské architektury 19. a počátku 20. století. Obnova kulturních památek, ale i historických, nechráněných staveb patří k nejsložitějším úkolům, se kterými se projektant, architekt, památkář či stavební firma mohou potkat. Každý necitlivý či neodborný zásah může způsobit nenávratné škody. I proto se obnova a údržba stávajícího stavebního fondu, jehož jsou realizace městského stavitelství významnou součástí, stává celosvětově předmětem zvýšeného výzkumného zájmu.

Více: https://k129.cz/veda-a-vyzkum/konference/tradicni-mestske-stavitelstvi-19-a-pocatku-20-stoleti/

X