Fakultní kolo studentské vědecké a odborné činnosti 2022, sekce pozemní stavby a architektura.

Soutěžní práce je možné zasílat do pátku 22. 4. 2022 ve formátu pdf emailem doc. Ing. H. Gattermayerové, csc. (Gatter@fsv.Cvut.Cz) nebo ing. Arch. J. Kašparovi, ph.D. (Jan.Kaspar@fsv.Cvut.Cz).

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského i magisterského studia. Za studenta je považován ten, který v termínu konání soutěže neukončil studium vykonáním státní závěrečné zkoušky. Do soutěže jsou přijímány práce v rozsahu maximálně 20 stran textu včetně příloh v případě seminární práce ze cvičení, práce ze spolupráce na grantových a výzkumných úkolech katedry apod. V případě ateliérového projektu, rozšíření bakalářské práce, modelu atd. dle dohody s garanty soutěže.

Odborná porota práce ohodnotí distančně a ocení první tři finanční odměnou. Zároveň automaticky první dva postupují do mezinárodního kola, které se bude konat v bratislavě 19. 5. 2022 (forma bude upřesněna). Výsledky budou účastníkum sděleny do pátku 29. 4. 2022.

Podrobné informace podá garant soutěže – doc. Ing. Hana Gattermayerová, csc. Nebo ing. Arch. Jan kašpar, ph.D.

Odměny sponzoruje nadace „Nadání Josefa, Marie aZdeňky Hlávkových“.

https://portal.fsv.cvut.cz/svoc/

X