Fakulta stavební ČVUT v PrazeRegionální muzeum v Jílovém u Prahy vás zvou výstavu:

„Česká vrcholná gotika v modelech“

TERMÍN VÝSTAVY: od 17. 1. do 28. 5. 2023 (PRODLOUŽENO z 10. 4. do 28. 5.)
VERNISÁŽ: 21. 1. 2023 od 14:00 (pozvánka)
ADRESA: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy, 254 01
informace o otvírací době

Ohlasy na výstavu

 

Expozice představuje na 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky. Modely jsou v měřítku 1:100 a pracovali na nich studenti a pedagogové programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. Součástí expozice jsou i výstavní panely, na nichž jsou uvedeny doplňující informace a současná podoba některých lokalit a staveb.

Za zmínku stojí určitě cisterciácký klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi, který měl být podle slibu Václava II. pohřebištěm starobylého královského rodu Přemyslovců. V gotickém období patřil tento klášter svými monumentálními rozměry k největším v Čechách. Jeho celková délka byla více než 100 metrů.

Na výstavě bude k vidění také úplně nový model hradu Lauf vybudovaný Karlem IV. jako strážní hrad na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem.

Nejnáročnější fázi přípravy celé expozice představovaly podklady pro výrobu modelů. „Jejich shánění často vypadalo jako detektivní pátrání. U řady staveb jsou podklady jen v náznaku, takže jsem se inspiroval třeba obdobnými stavbami ze stejného období či stavěné stejnou stavební hutí. Vždy jsem se ale snažil, aby model mohl co nejvíce odpovídat realitě,“ vysvětluje autor podob Ing. arch. Vojtěch Dvořák. Většinu modelů přitom konzultoval s odborníky, převážně z NPÚ Praha, Akademie věd ČR či Muzea HMP, a informace dále doplňoval dalšími dostupnými prameny z archivů a knihoven.

Autoři výstavy: Ing. arch. Vojtěch Dvořák a Ing. Michal Chalupa
z Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

Záštitu nad výstavou převzal děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

X