U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, si Vás Národní památkový ústav dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

Výzvy současné evropské památkové péče
9. –11. listopadu 2022
Nová budova Národního muzea v Praze. 

Konference, pořádaná Národním památkovým ústavem ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, je setkáním evropských odborníků, kteří se zabývají současnou evropskou památkovou péčí a kteří představí své pohledy na evropské kulturní dědictví a jeho ochranu.

Cílem konference je podnítit diskusi o evropské památkové péči, o současných i budoucích otázkách souvisejících s přístupy, významem a výzvami ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví a zprostředkovat odborné zkušenosti a příklady dobré praxe z různých evropských zemí.

Hlavní témata / 4 bloky
– Význam péče o hmotné kulturní dědictví pro rozvoj společné Evropy
– Současné výzvy evropské památkové péče
– Ochrana architektury a umění ve veřejném prostoru druhé poloviny 20. století
– Přístupy péče o hmotné kulturní dědictví v návaznosti na uchování hodnot, zajištění udržitelného rozvoje a jeho prezentaci

Více informací o konferenci zde: https://www.npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/82981-konference-ke-kulturnimu-dedictvi-vyzvy-soucasne-evropske-pamatkove-pece

Email: heritage22@npu.cz

Registrace otevřená do 31. října 2022

X