Workshop na téma KAMENÍK – 14. 6. 2021 v Praze je otevřen především studentům vysokých škol a vysokoškolským pedagogům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program workshopu je koncipován do jednoho pracovního dne a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Přednášky workshopu budou zaměřeny na kamenickou praxi v 19. století, charakteristické stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály kamenných součástí staveb, se kterými je možné se setkat při obnově městské architektury přelomu 19. a 20. století.

Každý účastník si vyzkouší kamenickou práci pod dohledem zkušených sochařů a kameníků.

Součástí workshopu bude exkurze na katedrálu sv. Víta- nejrozsáhlejší kamenickou realizaci 2. poloviny 19. století a počátku 20. století v Čechách.

Podrobnosti a přihláška: https://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/9-workshop-praha/

X