Workshop, zaměřený na střešní krytinu a související detaily městských činžovních domů 19. a počátku 20. století, se uskuteční během dvou pracovních dnů v termínu 10.-11.11. 2022 na Fakultě stavební ČVUT.
Workshopu proběhne formou přednášek, exkurze a řemeslných minidílen.

RÁMCOVÝ PROGRAM WORKSHOPU

10. 11. 2022
Exkurze: Hrnčířství Petr Volf, Nové Strašecí: výroba bobrovek, prejzů, cihel apod.
(Doprava zajištěna, odjezd 9:00 h z Kolejní x Salabova, návrat cca ve 13:00 h)

 

11. 11. 2022
Workshopové minidílny v atriu Fakulty stavební 10:00-14:00 h

„O střešních konstrukcích“
– Krovové konstrukce
– Tradiční střešní krytina
– Klempířské prvky

 

Výstava “Střešní konstrukce na školních pracích z přelomu 19. a 20. století”
X